Home » AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywetgeving verplicht Verantwoordelijken voor de verwerking van Persoonsgegevens een zgn. Verwerkersovereenkomst te sluiten met Verwerkers van die gegevens.

 

Wij als internetradiostation respecteren deze verordening!